De kracht van parttime

Opdrachtgevers zijn meestal op zoek naar een full time interim project manager, in praktijk heeft dat lang niet altijd de gewenste toegevoegde waarde. Er wordt intensief beroep gedaan op de interne resources waardoor hun eigen werk achterstand kan oplopen en aan de andere kant de gedachten vaak niet volledig gericht zijn op de projecttaken. Als interim projectmanager is dit een van de redenen dat projectplanningen onder druk komen te staan.

Klopt dat het ook te maken heeft met plannen op zich, echter bij projecten waar goed gepland wordt bemerk je als interim projectmanager ook deze tweestrijd bij resources die langere tijd bij het project worden betrokken. Verder wordt er tijdens het plannen vaak gedacht dat interne resources het project er wel “even” bij kunnen doen.

Natuurlijk is het niet altijd te voorkomen dat er even alle aandacht dient te zijn voor een project als er een urgente kwestie speelt. Over het algemeen dienen urgente projecten zich op tijd aan en worden ze urgent vanwege  een te late opstart van een project. “De kracht van parttime” laat voor deze gedachtengang buiten beschouwing dat een project te laat is gestart, tevens is het aannemelijk dat bij de opstart er meer tijd per week aan het project wordt besteed.

Als het project eenmaal is opgestart is het zinvol na te denken over een parttime inzet van een interim projectmanager; dit heeft voor de opdrachtgever het voordeel dat interne resources een goede balans tussen eigen werk en het project kunnen bewaken, de kosten voor de interim projectmanager minder op het projectbudget drukken, de eigen organisatie meer ervaring op doet in het uitvoeren van een project (de interim projectmanager wordt deels coach) en voor de interim projectmanager is er tijd om een ander project op te starten waardoor er continuïteit in bedrijfsvoering wordt veiliggesteld.

DELPHIconcept zet “de kracht van parttime” om in het concreet aanbieden van de interim werkzaamheden (breder als sec projecten) voor 1 of meerdere dagen in de week voor een bepaalde periode; zoals hierboven aangegeven kan dat tijdens de opstart van een project en/of opdracht frequenter zijn.

Interesse om te sparren over interim/parttime ondersteuning? Neem gerust vrijblijvend contact.

Training  Coaching  Consulting