Consultingsaanbod

Overzicht van rollen die op interim basis worden uitgevoerd (combinatie van deze rollen is ook mogelijk).

Inzet gericht op finance, credit management, customer service, project, programma, verander & proces management, rapportages, KPI’s en opleidingen.

Inzet kan ook op part time basis: lees post “De kracht van parttime“.

Interim management  (contact)

 • Tijdelijke aansturing teams/afdelingen
 • Doorvoeren veranderen binnen bestaande teams
 • Opzetten teams/afdeling
 • Begeleiden individuele medewerkers
 • Samenwerking afdelingen in kader van “ketendenken” optimaliseren

Projectmanagement   (contact)

 • Opstellen projectplan
 • Uitvoeren projectplan
 • Rapporteren projectvoortgang
 • Projectoverleg organiseren/voorzitten
 • Intermediair tussen business en IT

Creditmanagement  (contact)

 • Aansturen afdeling
 • Opzetten afdeling
 • Opzetten en implementeren KPI’s
 • Opzetten en inrichten incasso proces
 • Coachen/trainen teams/medewerkers

Naar boven

Procesmanagement  (contact)

 • In kaart brengen van bestaande processen
 • Opstellen: flowcharts, procesbeschrijving, werkbeschrijving
 • Inrichten proceshuis
 • Versiebeheer opzetten
 • Procesaudit uitvoeren
 • Procesoptimalisatie

Programmamanagement  (contact)

 • Opstellen plan van aanpak programma
 • Uitvoeren plan van aanpak programma
 • Rapporteren voortgang programma
 • Onderliggende projecten monitoren
 • Stuurgroep rol invullen

Trainer/coach/opleidingscoordinator  (contact)

 • Opzetten/verzorgen trainingen
 • Coachen teams/medewerkers op sociale vaardigheden
 • Opzetten/inrichten trainingstraject nieuwe medewerkers
 • Opzetten/uitvoeren opleidingsplan (organisatiebroed
 • Opzetten opleidingsbeleid/inkoop externe trainingen

Naar boven

Specifiekere rollen  (contact)

 • Ontwerpen en opzetten Power BI rapportages
 • Uitvoeren unieke DELPHIconcept order 2 cash scan
 • Data analyse openstaande posten
 • Credit management audit op basis van interne processen
 • Coaching credit manager op gebied van rapportages
 • Vertalen KPI’s naar dagelijkse werkzaamheden credit managent team

Specialiteiten trainingen  (contact)

 • Microsoft Powerpoint, Excel & Visio
 • Project management volgens Grit
 • Train de trainer
 • Opzetten rapportages en dashboards
 • Conflicthantering, assertiviteit en communicatie

Neem gerust contact op om een vragen of mogelijkheden omtrent tijdelijk rollen te bespreken.

Training  Coaching  Consulting