Coachingsaanbod

DELPHIconcept biedt coaching voor personen, groep, teams, afdelingen en organisaties aan; volgens een van te voren bepaalde methodiek wordt gewerkt aan een (leer)doel.

Individueel: de methodiek wordt bepaald door het (leer)doel en de persoonlijke affiniteit van de deelnemer met een bepaalde aanpak. De sessies vinden plaats vanuit het kantoor van DELPHIconcept, tenzij anders overeengekomen.

Een coachingstraject bestaat uit meerdere sessies van 2 tot 4 uur, waarbij de tijd tussen de sessies minimaal 2 weken en maximaal 4 weken mag bedragen. Bij coaching kan e-learning worden ingezet.

Een deelnemer dient er rekening mee te houden dat er teksten, artikelen, oefeningen en/of boeken kunnen worden aangereikt.

Groepen, afdelingen, teams en organisaties: hier zal een coachingstraject vooraf worden gegaan door een onderzoek vanuit de coach om door de bril van het (leer)doel of organisatiedoel de juiste aanpak te bepalen. Na het bepalen van de aanpak wordt deze besproken alvorens een traject op te starten.

Interesse in een coachingstraject, neem vrijblijvend contact op (in een gesprek kan leerdoel worden bepaald en/of een methodiek worden toegelicht).

Training  Coaching  Consulting