Visie

DELPHIconcept staat garant voor een professionele aanpak van organisatievraagstukken, waarbij via heldere communicatie wordt gewerkt aan een structurele oplossing.

Iedere fase > inventarisatie > ontwikkeling > uitvoering > voortgang > afronding > evaluatie wordt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever doorlopen; hierbij staat de klant, zijn organisatievraagstuk en strategische doelstelling centraal.

De oplossing kan op organisatie, afdeling, team of individueel niveau worden uitgevoerd. In de meeste gevallen betreft het een maatwerktraject waarbij aan de hand van een plan van aanpak naar het gestelde doel wordt toegewerkt.

Training, coaching en/of consulting zijn de drie pijlers waaruit de oplossing zal bestaan, met als rode draad: kennisoverdracht. Kennisoverdracht is een vereist element om tot een structurele oplossing te komen…

Over ons  Historie  Portfolio