Consulting

DELPHIconcept voert opdrachten uit binnen (inter)nationale organisaties (zie portfolio) op gebied van Order2Cash, project-, proces-, interim-management en/of opleidingskunde.

Alle werkzaamheden worden aan de hand van een van te voren opgesteld plan van aanpak uitgevoerd. Consulting kan synchroon aan coaching of training lopen.

DELPHIconcept werkt zelfstandig of samen met toonaangevende organisaties op gebied van interim management.

Sinds kort behoort inhuur voor 1 dag in de week over een langere periode tot de mogelijkheid; deze “1 dag” insteek komt voort uit de opgedane ervaring van de afgelopen jaren, met name als projectmanager “het trekt een zware wissel op de organisatie als een projectmanager full time aanwezig is”.

Informatie inwinnen over interim management, het schrijven en implementeren van een opleidingsplan/beleid of een ander bedrijfsvraagstuk? Vraag vrijblijvend een gesprek aan.

Consultingsaanbod  Training  Coaching