Coaching

Coaching is een manier van trainen waarbij de coach observeert en volgens een methodiek feedback geeft zodat de gecoachte een stap kan zetten in de van te voren aangegeven ontwikkeling. Coaching wordt vaak geassocieerd met persoonlijke of individuele coaching, coaching is echter ook mogelijk voor groepen, teams, afdelingen of organisaties. Als coach blijft de aanpak: leerdoel/focus bepalen, observeren, feedback geven, evalueren, vervolgstap bepalen of methodiek aanpassen.

DELPHIconcept heeft ruime ervaring in het coachen van individuele medewerkers (groeien naar een nieuwe functie, ontwikkelen persoonlijke vaardigheden), teams of afdelingen (optimaler samenwerken, feedback geven & ontvangen) of organisaties (omslag naar klantgericht werken, verspilling in processen opsporen).

De beschreven coachings-onderwerpen zijn bedoeld als voorbeeld en komen in de praktijk het meeste voor.

Neem gerust vrijblijven contact op om te bespreken wat coaching voor jou of jouw organisatie kan betekenen.

Coachingsaanbod  Training  Consulting