Dedicated Delivery Service

TRANZporter staat klaar om uw bedrijf te ondersteunen: in februari 2019 5% korting op de eerste levering

TRANZporter is ready to service your business: in February 2019 5% discount on the first delivery

Meer weten/check it out (alle pages have a Dutch and English part, Shipment order has a separate page for both languages):
Algemene informatie/general information
Prijzen/prices (NL/UK)
Proces/process (NL/UK)
Shipment order (NL)
Shipment order (UK)
Q & A’s (NL/UK)

Een persoonlijk gesprek? Bel +31 6 55811863, stuur een bericht via de contactpagina of bezoek de Facebookpagina @tranzporterNL.

A personal meeting? Call +31 6 55811863, write a message via the contact page or visit the Facebookpage @tranzporterNL.

De kracht van parttime

Opdrachtgevers zijn meestal op zoek naar een full time interim project manager, in praktijk heeft dat lang niet altijd de gewenste toegevoegde waarde. Er wordt intensief beroep gedaan op de interne resources waardoor hun eigen werk achterstand kan oplopen en aan de andere kant de gedachten vaak niet volledig gericht zijn op de projecttaken. Als interim projectmanager is dit een van de redenen dat projectplanningen onder druk komen te staan.

“De kracht van parttime” verder lezen