FOCUS

Als ondernemer ben je gefocust op het oorspronkelijke idee hetgeen heeft gezorgd voor het starten van een onderneming. Na een tijdje bemerk je dat ondernemen ook zorgt voor bijkomstige activiteiten die tijd en energie vergen zoals, de administratie, belasting, sociale media, website (indien van toepassing), reclame, etc. (post “FOCUS als uitdaging).

FOCUS BEHOUDEN

“Doe waar je goed in bent” heeft een vriend en ondernemer van mij jaren geleden gezegd en dat heb ik toegepast door zaken die ik niet goed beheers, echter wel moeten gebeuren, uit te besteden waardoor ik de FOCUS kan geven aan hetgeen mij inspireert.

FOCUS NODIG?

DELPHIconcept biedt ondersteuning vanaf 4 uur (op afstand), per dag, week maand of eenmalig.

DELPHIconcept kan ondersteunen op gebied van:

Credit Management

FOCUS GEVEN

“Ik vind het lastig om goede relaties aan te spreken op het uitblijven van het betalen van facturen” hoort DELPHIconcept vaak, terwijl het risico op non-betaling altijd op de loer ligt.

Zo kan DELPHIconcept uw debiteurenbeheer/credit management de FOCUS geven die het verdient met de visie die uw onderneming wilt uitstralen, met andere woorden uw klanten worden benaderd met uw visie als uitgangspunt.

DELPHIconcept gebruikt “FOCUS best practice tool” als creditmanagement toepassing voor kleinere organisaties voor het uitvoeren van credit management (ook wel debiteurenbeheer genoemd alhoewel credit management verder gaat als puur het beheer van openstaande posten) op afstand voor kleine ondernemers die het lastig vinden om FOCUS te geven aan het opvolgen van openstaande posten.

INTERESSE?

Neem vrijblijvend contact op.

TERUG NAAR BOVEN

HOE WERKT HET?

Door middel van een eenvoudig in te richten proces voert DELPHIconcept credit management/debiteurenbeheer op afstand uit op van te voren afgesproken momenten en aantal uren.

Onderstaande toelichting geeft een goed beeld hoe FOCUS in zijn werk gaat.

FOCUS IN DETAIL

 1. We hebben contact (vrijblijvend) om elkaar te leren kennen en de insteek door te nemen.
 2. DELPHIconcept (Jurgen Winkel *) doet een voorstel van de aanpak met betrekking tot het aantal uren per week/maand/kwartaal er nodig is om optimale FOCUS te verzekeren.

  Aantal uren kan 2 per week zijn of 4 per maand of…..dit is afhankelijk van de hoeveelheid facturen, het ritme van facturatie, betaaltermijn, etc. Als we contact hebben is dat een van de belangrijkste afstemmingen.
 3. Bij akkoord over het aantal uren wordt het proces vorm gegeven:
 4. FOCUS “Best Practice Tool” wordt ingericht – u krijgt uw eigen omgeving die AVG proofed voor alleen uw proces wordt gebruikt.
 5. DELPHIconcept ontvangt een proef bestand met de afgesproken data in het afgesproken formaat (meestal een CVS of Excel bestand).
 6. DELPHIconcept richt proces in om klanten op te volgen (rekeningoverzicht, herinnering, aanmaning, telefonische benadering, etc): dit is met u afgestemd betreffende na hoeveel dagen welke actie.
 7. DELPHIconcept richt samen met U het “interne” proces in; uitwisselen voortgang enhoe om te gaan met klantvragen naar aanleiding van acties vanuit DELPHIconcept.
 8. Na akkoord opvolgings- en interne proces kan het daadwerkelijke credit management proces opgestart worden.

TERUG NAAR BOVEN

 1. DELPHIconcept koppelt op basis van openstaande posten, klant ervaringen en branche ontwikkeling advies terug aan u als ondernemer.
 2. In principe verloopt afstemming tussen u en DELPHIconcept per mail en waar nodig kan een overleg worden ingepland.
 3. Momenten om voortgang te evalueren kunnen worden afgesproken en vallen buiten de reguliere uren die zijn afgesproken voor het uitvoeren van de credit management werkzaamheden.

“Wat zijn de kosten voor het uitbesteden van credit management werkzaamheden?” is de meest gestelde vraag. Het antwoord is helder te geven.

 1. Inrichten van de FOCUS “Best Practice Tool” vergt in praktijk 4 uur (inclusief opmaken rekeningoverzicht, herinneringen, aanmaningen, etc).
 2. Technische afstemming over de openstaande posten en deze implementeren, 2 uur.

  Stap 1 en 2 zijn eenmalige kostenen worden na akkoord over ingerichte proces gefactureerd.
 3. Het aantal uren per week/maand/…. dat is afgesproken om werkzaamheden optimaal uit te voeren.

  Werkzaamheden van reguliere uren wordt per periode dat er werkzaamheden worden uitgevoerd gefactureerd.
 4. Indien er uren worden besteedt buiten de afgesproken reguliere uren is dat altijd op basis van een akkoord vanuit u voordat die aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd.
 5. In geval van vakantie kunnen reguliere werkzaamheden eerder/later worden uitgevoerd of in overeenstemming worden overgeslagen (dit in relatie tot de status van de openstaande posten).

  DELPHIconcept kan ook – indien nodig – bij wanbetaling dossier overdragen aan een incassopartij – of u doet dit in eigen beheer. Uren voor het maken van een dergelijk dossier vallen buiten de overeengekomen uren voor de reguliere werkzaamheden.

  DELPHIconcept legt alle correspondentie vast in uw eigen FOCUS tool en maakt een rapport op per periode dat werkzaamheden worden uitgevoerd van de openstaande posten door middel van een ageing. U kunt ten alle tijden inzage krijgen in de correspondentie. De rapportage op basis van de ageings worden bij het inrichten van uw FOCUS ook ingericht, deze rapportage wordt u als onderdeel van de periodieke werkzaamheden toegestuurd.

“Interne” communicatie wordt door middel van een Excel bestand gedaan, in een specifieke kolom staat de vraag/opmerking van DELPHIconcept aan u en is er tevens een kolom waarin u uw reactie kunt plaatsen. In principe wordt uw terugkoppeling bij de volgende keer dat er werkzaamheden zijn gepland opgepakt, tenzij er een urgente kwestie speelt.

Om de look en feel van uw organisatie te waarborgen is het werken met een email van uw organisatie aan te bevelen. Vrijwel iedere organisatie werkt met een mail toepassing in de cloud. DELPHIconcept werkt bij voorkeur met een door u aangemaakte email omgeving waarbij het email adres “administratie@uwdomein.extensie” een voorbeeld is.

Heeft u een online boekhouding, dan kan DELPHIconcept door middel van een kijkfunctie bijvoorbeeld kopie facturen zelf verzorgen en ook inzage hebben in de actuele status van de openstaande posten alvorens een klant te benaderen.

Tot slot kan een telefoon met 06 nummer van uw organisatie het proces optimaliseren, neemt in de toekomst iemand het proces over dan kan dit nummer meeverhuizen.

Indien het telefoonnummer van DELPHIconcept wordt gebruikt dan zullen hier kosten per periode in rekening worden gebracht (dit wordt vooraf afgestemd).

Ik hoop dat bovenstaande informatie een beeld geeft van de mogelijkheden als DELPHIconcept de FOCUS geeft aan het credit management proces. Wilt u van gedachten wisselen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Mvg, Jurgen Winkel * / DELPHIconcept.

INTERESSE?

Neem vrijblijvend contact op.

TERUG NAAR BOVEN

* Jurgen Winkel heeft in de afgelopen decennia binnen diverse (inter)nationale organisaties credit management geïmplementeerd, geoptimaliseerd of als interim manager aangestuurd. FOCUS “best practice tool” is ontworpen op basis van de opgedane ervaring met effectiviteit als uitgangspunt.

Eenmalig FOCUS geven aan credit management/debiteurenbeheer?

Wilt U in de vorm van een project uw openstaande posten onder controle krijgen? Neem contact op en we stellen samen een plan van aanpak op.

DELPHIconcept business services “FOCUS op wat belangrijk is”.

TERUG NAAR BOVEN

Project Management

FOCUS GEVEN

“Onze projecten lopen of uit of overschrijden het budget” hoort DELPHIconcept vaak, echter met de juiste tools en kennis zijn projecten beheersbaar.

Steeds vaker worden werkzaamheden in de vorm van projecten uitgevoerd (naast het gewone werk) en moet de “winkel” op blijven. Projecten kunnen onbeheersbaar worden waardoor het projectresultaat (tijd, budget, doel) niet wordt behaald.

Projecten zijn redelijk eenvoudig te beheersen door te werken volgens een projectaanpak; daar is lang niet altijd PRINCE II voor nodig, er zijn ook eenvoudigere projectmanagement methodes.

Geen methode toepassen is de deur open zetten voor overschrijding van budget of tijd als het doel behaald dient te worden. In praktijk worden regelmatig projecten voortijdig gestopt zonder het gestelde doel te behalen.

DELPHIconcept kan uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van projecten, een projectaanpak opzetten en kennis overdragen zodat uw organisatie zelfstandig projecten kan uitvoeren.

Ik hoop dat bovenstaande informatie een beeld geeft van de mogelijkheden als DELPHIconcept de FOCUS geeft aan project management . Wilt u van gedachten wisselen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Mvg, Jurgen Winkel * / DELPHIconcept.

INTERESSE?

Neem vrijblijvend contact op.

TERUG NAAR BOVEN

* Jurgen Winkel heeft in de afgelopen decennia binnen diverse (inter)nationale organisaties succesvol projecten opgezet, uitgevoerd en/of aangestuurd. Jurgen Winkel is Prince II gecertificeerd en gastdocent aan een Post-HBO instituut inzake een aantal vakgebieden waaronder “projectmanagement”.

Eenmalig FOCUS geven aan project management?

Wilt u project management naar een hoger plan tillen? Neem contact op en we bespreken diverse opties van training tot opzetten van project aanpak.

DELPHIconcept business services “FOCUS op wat belangrijk is”.

TERUG NAAR BOVEN

Proces Management

FOCUS GEVEN

“Het is lastig om vat te krijgen op de samenhang tussen onze administratieve processen” hoort DELPHIconcept vaak, bouwen aan een stabiel proces “huis” kan verhelderd werken.

Processen heeft iedere organisatie en naarmate diensten en producten diverser worden, het aantal klanten groeit is het hebben van efficiënte processen een voorwaarde om de groei te kunnen blijven managen.

In praktijk is het meestal zo dat processen pas worden beschreven als het overzicht wordt gemist: “klanten melden disputen”, “facturen zijn niet juist”, “betalingen worden niet goed afgeleverd”, “software functioneert niet optimaal”.

De ideale situatie “processen vanaf de start van een organisatie vast te leggen: komt zelden voor. Om processen vooraf dan wel “achteraf” vast te leggen vergt een consequente aanpak en heeft meerdere lagen van gebruikershandleidingen, autorisatiematrixen tot en met procesflowcharts (waarbij de verbinding tussen de diverse bedrijfsprocessen inzichtelijk wordt).

DELPHIconcept kan ondersteunen bij het uitvoeren van procesmanagement door middelen van directe uitvoering tot en met training.

Ik hoop dat bovenstaande informatie een beeld geeft van de mogelijkheden als DELPHIconcept de FOCUS geeft aan proces management . Wilt u van gedachten wisselen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Mvg, Jurgen Winkel * / DELPHIconcept.

INTERESSE?

Neem vrijblijvend contact op.

TERUG NAAR BOVEN

* Jurgen Winkel heeft in de afgelopen decennia binnen diverse (inter)nationale organisaties succesvol processen beschreven en/of proceshuizen opgezet. Jurgen Winkel is Sensus (een procesmap methodiek) gecertificeerd.

Eenmalig FOCUS geven aan project management?

Wilt u proces management naar een hoger plan tillen? Neem contact op en we bespreken diverse opties van training tot opzetten van een projecthuis.

DELPHIconcept business services “FOCUS op wat belangrijk is”.

TERUG NAAR BOVEN

Interim Management

FOCUS GEVEN

“Als we nu iemand hadden die tijdelijk aandacht zou kunnen geven aan…” hoort DELPHIconcept vaak, gericht ervaring voor een van de voren afgesproken aantal uren en doel/resultaat kan de oplossing zijn.

Interim management is een breed begrip dat samengevat kan worden door “uw organisatie heeft tijdlijk ondersteuning nodig” om een onderdeel van de werkzaamheden te managen – tot dat een geschikte kandidaat is gevonden, de eenmalige klus is geklaard of als tijdelijke vervanging voor een manager die afwezig is.

DELPHIconcept kan bij alle aspecten op deze pagina (credit-, project-, proces management) op interim basis uitvoeren.

Op de pagina “consultingsaanbod” treft u een uitgebreid overzicht van alle interim rollen die kunnen worden uitgevoerd aan.

Ik hoop dat bovenstaande informatie een beeld geeft van de mogelijkheden als DELPHIconcept de FOCUS geeft aan hetgeen u extra aandacht wilt geven. Wilt u van gedachten wisselen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Mvg, Jurgen Winkel * / DELPHIconcept.

INTERESSE?

Neem vrijblijvend contact op.

TERUG NAAR BOVEN

* Jurgen Winkel heeft in de afgelopen decennia binnen diverse (inter)nationale organisaties verschillende interim rollen ingevuld. Jurgen Winkel beheerst naast Nederlands, Engels en Duits.

Eenmalig FOCUS geven aan traject?

heeft u een andere gedachte over een interim taak? Neem contact op en we bespreken uw gedachten en hoe DELPHIconcept daarbij kan helpen.

DELPHIconcept business services “FOCUS op wat belangrijk is”.

TERUG NAAR BOVEN

Rapportages en Dashboards

FOCUS GEVEN

“Ik wil op ieder moment weten of de actuele cijfers in lijn zijn met de focecast” hoort DELPHIconcept vaak, waarbij een dashboard gekoppeld aan het financieel pakket een goede insteek kan zijn.

Vinger aan de pols of beoogde doelstellingen worden gehaald om zo tijdig te kunnen bijsturen is een cruciaal management instrument; op vrijwel alle lagen binnen een organisatie. Daarnaast dienen de centrale KPI’s vertaald te worden naar de diverse onderdelen/afdelingen om zo ervoor te zorgen dat een ieder dezelfde kant op beweegt.

Door middel van rapportages en dashboards kan het gewenste inzicht verschaft worden, het hogere management kijkt naar de KPI’s en kan gemakkelijk “afdalen” naar onderliggende details mocht daar behoefte aan zijn.

Rapportages en dashboards zijn er allerlei vormen en maten, DELPHIconcept heeft op basis van ervaring de meeste (kern)KPI’s in het vizier en tevens de manier (welke gegevens zijn nodig) om die te rapporteren.

Rapportages en dashboards kunnen in Excel, Ascces en Power BI worden uitgevoerd, waar de laatste “Power BI” interactief is als deze gekoppeld wordt aan een data-bron. DELPHIconcept heeft de laat tijd veel ervaring opgedaan met Power BI, in de post “PowerBi introductie” leest u meer over deze steeds meer gebruikte toepassing.

Ik hoop dat bovenstaande informatie een beeld geeft van de mogelijkheden als DELPHIconcept de FOCUS geeft aan uw rapportage/dashboard . Wilt u van gedachten wisselen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Mvg, Jurgen Winkel * / DELPHIconcept.

INTERESSE?

Neem vrijblijvend contact op.

TERUG NAAR BOVEN

* Jurgen Winkel heeft in de afgelopen decennia binnen diverse (inter)nationale organisaties succesvol rapportages ontworpen en geïmplementeerd. Jurgen Winkel verzorgt aan een Post-HBO instituut lessen omtrent “rapporten”.

Eenmalig FOCUS geven aan rapportages of tools?

Een start maken met het opzetten van rapportages en gelijktijd een eigen medewerker opleiden? Neem contact op en we bespreken de opties.

DELPHIconcept business services “FOCUS op wat belangrijk is”.

TERUG NAAR BOVEN

Webdesign

FOCUS GEVEN

“Ik zag het nut van een eigen website niet totdat de sociale platformen hun werkwijze aanpaste en mijn vindbaarheid schade op liep” hoort DELPHIconcept regelmatig, opeens is het hebben van een website die mee kan met deze tijd belangrijk (geworden).

U leest deze tekst op de website van DELPHIconcept – ja DELPHIconcept “zit” ook op Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Toch is het hebben van een website – een plek waar een (nieuwe) klant effe rustig kan inzoomen op aspecten die van belang zijn – belangrijk geworden. Sociale platformen passen een algoritme aan en vindbaarheid kan drastisch verminderen: een combinatie van website en sociale platformen is de besta aanpak.

In de pagina “webdesign” leest u meer over het “nut” van het hebben van een eigen website

DELPHIconcept is gespecialiseerd in WordPress een toepassing die wereldwijd wordt gebruikt voor kleine websites tot complexe zoekmachines en webwinkels. Daarnaast is WordPress een ideale omgeving om “post” te publiceren en te linken met pagina’s op de website: zo kan actuele informatie (post) en blijvende informatie (pagina’s) goed worden gecombineerd.

DELPHIconcept kan voor een bestaande/nieuwe domein een website ontwerpen, beheren en/of onderhouden (al dan niet inclusief domeinregistratie, hosting en certificaten **)

Ik hoop dat bovenstaande informatie een beeld geeft van de mogelijkheden als DELPHIconcept de FOCUS geeftuw website(s) . Wilt u van gedachten wisselen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Mvg, Jurgen Winkel * / DELPHIconcept.

INTERESSE?

Neem vrijblijvend contact op.

TERUG NAAR BOVEN

* Jurgen Winkel heeft in de afgelopen decennia binnen diverse (inter)nationale organisaties succesvol projecten opgezet, uitgevoerd en/of aangestuurd. Jurgen Winkel is Prince II gecertificeerd.

** Voor domeinregistratie, hosting en certificaten maakt DELPHIconcept gebruik van een vaste externe leverancier – domeinverhuizing bestaat ook tot de opties..

Eenmalig FOCUS geven uw bestaande/nieuwe website?

Wilt u zelf de site ontwerpen, ontwikkelen, beheren en heeft u hulp/advies nodig? Neem contact op en we bespreken uw idee en hoe DELPHIconcept u kan ondersteunen.

DELPHIconcept business services “FOCUS op wat belangrijk is”.

TERUG NAAR BOVEN

Overig

DELPHIconcept biedt naast FOCUS ook ondersteuning aan door middel van
training,
coaching
consulting

op locatie…….

……vanaf 4 uur per inzet.

INTERESSE?

Neem vrijblijvend contact op.

TERUG NAAR BOVEN