Over ons

DELPHIconcept werkt vanuit 3 pijlers;

Training: naast een vast aanbod is maatwerk mogelijk. Het aanbod kan gebruikt worden als uitgangspunt om vervolgens, in overleg, te komen tot een specifiek traject. Sommige trainingen worden als e-learning of een combinatie van “klassikaal en e-learning” aangeboden. Zie trainingsaanbod voor details.

Coaching: een intensieve vorm van training in een 1 op 1 opzet waarbij coach en gecoachte intensief samenwerken. Bij coaching kan ook e-larning worden ingezet. In het coachingsaanbod staat aangegeven in welke vorm “1 op 1”, “combi” of “e-learing” de coaching wordt aangeboden.

Consulting: in combinatie met training/coaching of als dienst op zich. Bij consulting ligt altijd een plan van aanpak aan de basis dat samen met de opdrachtgever wordt opgesteld. DELPHIconcept kan in diverse rollen een opdrachten uitvoeren: zie consultingsaanbod.

Van gedachten wisselen over een organisatievraagstuk neem dan contact op en we plannen een afspraak. Kan DELPHIconcept de vraag niet (voldoende) beantwoorden wordt automatisch van het netwerk van DELPHIconcept gebruik gemaakt om tot een goed alternatief/advies te komen.

Meer over ons:  Visie  Historie  Portfolio

Naast training – coaching en consulting ontwikkelt DELPHIconcept aanvullende business services zoals: