PowerBi introductie

PowerBI (een Microsoft toepassing) is een omgeving waarin rapportage en dashboard gebouwd kunnen worden. Het bijzondere aan PowerBi is dat de rapportages interactief zijn:

  • Klik je op een onderdeel passen andere weergaves zich automatisch aan, klik je nog een keer op hetzelfde onderdeel en alle data wordt weer getoond.
  • Door gebruik te maken van filters kunnen gebruikers gericht inzoomen op gegevens.

PowerBi kan uit vrijwel iedere bron data ontsluiten, van Excel tot ERP software of een combinatie van bronnen. Het verversen van de data kan worden ingeregeld of gebeurt handmatig door een druk op “verversen”.

De data wordt in een ontwikkelomgeving verwerkt tot rapporten, deze rapporten kunnen dan gepubliceerd worden op internet, intranet of locale netwerken.

Het maken van een rapportage wordt gedaan door een PowerBi designer – in nauw overleg met de opdrachtgever – waarbij de mogelijkheden die PowerBi heeft worden doorgenomen.

DELPHIconcept heeft de afgelopen tijd kennis opgedaan voor het ontwikkelen van dashboards in PowerBi (tot voor kort ontworpen in Excel en Access) – in combinatie met de kennis over financiële en bedrijfsmatige processen en KPI’s – de gesprekspartner om PowerBi binnen jouw organisatie te implementeren.

Wilt u zelf aan de slag met Power BI dan kan DELPHIconcept een training verzorgen om gebruiker(s) op te leiden om zelf een dashboard op te zetten en te onderhouden.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op.

Op het nieuwe YouTube kanaal zal DELPHIconcept voorbeelden van PowerBi toepassingen plaatsen, de eerste is net geplaatst:

DELPHIconcept is ook te vinden op Facebook en LinkedIn.