Meten is weten…..

….weten wat te meten is de uitdaging.

Ondernemen gaat hand in hand met het vaststellen van (strategische) doelen en door middel van KPI’s (kritische prestatie indicatoren) en PI’s (prestatie indicatoren) wordt het behalen van de gestelde doelen gemonitord, besproken en bijgestuurd.

De vragen zijn, wat dien je te meten, welke data te gebruiken als input voor de metingen en hoe presenteer je de uitkomsten?

Op het hoogste niveau van rapportages is een goed ontworpen dashboard met een weloverwegen gekozen aantal KPI’s voldoende om de koers te behouden. Deze KPI’s zijn een directe afgeleide van de strategische doelen en zijn een constante factor gedurende een langere periode.

Op operationeel niveaus sluiten de dashboards aan op het “strategische” dashboard en dienen ervoor dat afdelingen in lijn met de strategie een ontwikkeling doormaken, investeringen doen, beslissingen nemen, beleid opstellen en doelen stellen. KIP’s op operationeel niveau kunnen per jaar worden aangepast afhankelijk van de “volwassenheid” van een afdeling.

Uiteindelijk kunnen PI’s gericht activiteiten meten die voortkomen uit acties om KPI’s te behalen en hebben een korte levensduur. Prestatie indicatoren (vaak in de vorm van een rapportage) dienen dagelijks onder de aandacht komen “denk aan de dag start binnen teams”.

DELPHIconcept heeft voor diverse organisaties binnen verschillende branches dashboards en rapportages ontworpen met een directe link naar de strategie en heeft hierbij kijk op de benodigde data (input).

Het presenteren van dashboards heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij momenteel Power BI een omgeving is die uitmate geschikt is interactieve dashboards te ontwerpen voor iedere niveau binnen een organisatie. Het interactieve zit opgesloten in hoe Power BI gebruikt kan worden waardoor via enkele klikken omliggende details naar voren kunnen worden gehaald.

Wilt u een keer sparren over de mogelijkheden die Power BI biedt om tot een (strategisch) dashboard en onderliggende rapportage opzet te komen die door de gehele organisatie kan worden gebruikt neem dan gerust contact op.