PPCP

Nederlands

“PPCP” (=Password Protected Customer Page) betreft met wachtwoord beschermde pagina’s voor klanten die regelmatig orders voor transporten plaatsen waarbij de eigen gegevens al zijn ingevuld, alleen de gegevens van de externe party, de zending en specifieke opmerkingen hoeven worden ingegeven.

Tranzporter neemt contact op met klanten waarbij een PPCP van toegevoegde waarde is.

English

“PPCP” (Password Protected Customer Page) refers to password protected pages for customers who regularly place orders for transports with their own data already filled in, only the details of the external party, the shipment and specific comments need to be entered .

Tranzporter contacts customers for whom a PPCP has added value.